6. Závěr

Každý dekubit, a to zejména 2.-4.stupně, je nebezpečný tím, že otevírá do těla bránu infekci, která zhoršuje jak lokální, tak i celkový stav pacienta. Může dojít až k sepsi (otravě krve). U 4.stupně se objevují i záněty kostí. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že s infikovaným dekubitem není ohrožen pouze pacient, ale i ošetřující personál, protože dekubit může být zdrojem nemocničních infekcí.

Je třeba zdůraznit, že dekubit může také být významným zdrojem ztrát bílkovin. To znamená, že se ve většině případů (pokud nejsou ztráty bílkovin nahrazovány) může prohlubovat podvýživa (špatná výživa) a snižovat celková obranyschopnost organizmu vůči infekci. Může se také zhoršovat až zastavovat schopnost regenerace porušených tkání.
Dekubity často vedou k prodloužení pobytu pacienta ve zdravotnickém zařízení a jejich léčba je velmi časově i ekonomicky nákladná. Proto se vždy vyplatí učinit vše pro prevenci, ať již z pohledu pacienta, zdravotnického zařízení, ale i samotného ošetřujícího personálu či rodiny pacienta.

Pokud nemáte představu o jaký problém se jedná, nic Vás nebolí a nevíte co to vlastně dekubity jsou (většinou to bývá důsledek  snížené citlivosti po úraze), doporučuji shlédnout pár poučných obrázků.

Tento text o dekubitech byl se souhlasem autora převzat ze stránek Osobní asistence , kde naleznete další podrobnosti o prevenci, léčbě a další užitečné informace.