O webu

Klub Quadruplegiků a přátel byla organizace sdružující občany s úplným ochrnutím dolních končetin a s úplným, nebo s částečným ochrnutím končetin horních.  Jako taková se snažila pomáhat nejen svým členům v integraci zpět do běžné společnosti.
V současné době klub již svoji činnost neprovozuje, ale zůstali www stránky, které budou i nadále sloužit k výměně zkušeností s integrací do společnosti, s pojišťovnami, úřady nebo i neseriozními zaměstnavateli. Předem díky za Vaše nápady na rozšíření, zajímavé informace, popř. i kritiku . Můžete nám psát na adresu milan@pokora.net.