Zdravá výživa – půl zdraví

Jistě nikoho nepřekvapí, že stroje a přístroje potřebují k provozu zdroj energie – auta benzín, naftu či plyn, vrtačka či televize zase elektřinu. Stejně tak naše tělo potřebuje k tomu, aby mohlo dobře fungovat, energii, kterou získává z potravy.

Podle toho, v jakých „provozních podmínkách“ musí pracovat a jaké výkony podávat, se mění i množství potřebné energie a její zdroje. K dispozici totiž máme buď rychle, nebo dlouhodobě využitelnou energii.

Pokud jsme nemocní, pak se samozřejmě změní naše provozní podmínky. Obvykle potřebujeme na základní činnosti organismu (např. dýchání, látkovou výměnu) a na zvládání nemoci energie více než jindy. Onemocnění samo totiž často vyžaduje s ní jinak a intenzívněji hospodařit.

Onemocnění všechno změní

Někdy může nastat i situace, že nám nemoc neumožní energii z dostupných zdrojů získávat. Některé choroby mohou tuto situaci dokonce dramaticky zhoršit. Při pobytu v nemocnici není proto stravování pouhým zajištěním jídla, ale je léčebným postupem, tedy nutnou součástí celkové léčby.
Bez přiměřené a potřebné výživy nelze nemocného úspěšně vyléčit. Obvykle proto také neplatí obvyklé pojetí výživy, ale často jde o kombinaci jejích různých variant a forem, včetně umělé výživy sondou do žaludku či střeva nebo katetrem do žilního systému. Je třeba si ale také uvědomit, že postupné zhoršování schopnosti využívat živiny patří k přibývajícímu věku.

Jak je to s výživou v nemocnici

Celý text