DODGE RAM

Přidáváme další ukázku toho, že ne všichni vozíčkáři jsou zrovna příznivci konvenčního evropského vozového parku. Zároveň je vidět, že vpodstatě jakákoliv úprava !čehokoliv“ co se pohybuje po kolech, je možná.